Τι είναι το BEQUAL;

Το BEQUAL είναι μία θεματική Ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για τις διαδικασίες ποιότητας Οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) καθώς και συγκριτικής αξιολόγησης σε σχέση με αντίστοιχους φορείς.

Ποιόν αφορά;

- Φορείς χάραξης πολιτικής και συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να βρουν στατιστικές, άρθρα, δημοσκοπήσεις και σχετικές σελίδες για την ποιότητα στην κατάρτιση για να στηρίξουν τις αποφάσεις τους. - Οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης, να βρουν καλές πρακτικές ή να συνεισφέρουν υποβάλλοντας δικές τους καλές πρακτικές και διαφημιζόμενοι.

Συμμετέχετε και εσείς!

- Χρησιμοποιείστε το εργαλείο benchmarking - Εντοπίστε τα ισχυρά και αδύνατα σημεία σας - Συμβάλετε με τις καλές σας πρακτικές - Διατυπώστε τις απόψεις σας στο blog

Νέα

18-19
Απριλίου 2013

4η συνάντηση των εταίρων

Η 4η συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Empoli της Ιταλίας στις 18 και 19 Απριλίου 2013.

Empoli

18-19
Οκτωβρίου 2012

3η συνάντηση των εταίρων

Η 3η συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Κωνσταντινούπολη στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2012.

3rd meeting Istanbul

26-27
Απριλίου 2012

2η συνάντηση των εταίρων

Η 2η συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στον Πειραιά στις 26 και 27 Απριλίου 2012.

2nd meeting Piraeus

25
Απριλίου 2012

Συγκριτική ανάλυση

Ολοκληρώθηκε η συγκριτική ανάλυση που βασίζεται στην επεξεργασία του προφίλ της κάθε χώρας και την αξιολόγηση των αναντιστοιχιών, των ελλείψεων και των κενών στη διασφάλιση της ποιότητας στις χώρες των εταίρων.

Download

Απρίλιος 2012

Σύντομη μελέτη: Ιταλία (στα Αγγλικά)

Download

Απρίλιος 2012

Σύντομη μελέτη: Τουρκία (στα Αγγλικά)

Download

Απρίλιος 2012

Σύντομη μελέτη: Βουλγαρία (στα Αγγλικά)

Download

6
Απριλίου 2012

Επισκόπηση του EQAVET

Download

10-11
Νοεμβρίου 2011

1η συνάντηση εταίρων

Η 1η συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2011.

1st meeting Sofia