Τι είναι το BEQUAL;

Το BEQUAL είναι μία θεματική Ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για τις διαδικασίες ποιότητας Οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) καθώς και συγκριτικής αξιολόγησης σε σχέση με αντίστοιχους φορείς.

Ποιόν αφορά;

- Φορείς χάραξης πολιτικής και συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να βρουν στατιστικές, άρθρα, δημοσκοπήσεις και σχετικές σελίδες για την ποιότητα στην κατάρτιση για να στηρίξουν τις αποφάσεις τους. - Οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης, να βρουν καλές πρακτικές ή να συνεισφέρουν υποβάλλοντας δικές τους καλές πρακτικές και διαφημιζόμενοι.

Συμμετέχετε και εσείς!

- Χρησιμοποιείστε το εργαλείο benchmarking - Εντοπίστε τα ισχυρά και αδύνατα σημεία σας - Συμβάλετε με τις καλές σας πρακτικές - Διατυπώστε τις απόψεις σας στο blog

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του BEQUAL+

Τίτλος του έργου: Διευρύνοντας το Εργαλείο Συγκριτικής Αξιολόγησης BEQUAL και την Κοινότητα Πρακτικής Εξάσκησης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Αριθμός έγκρισης: 2011-1-BG1-LEO05-0503

Το έργο

Το BEQUAL+ είναι ένα Πολυμερές Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci που μεταφέρει τεχνικές καινοτομίας για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με στόχο την ανάπτυξη της διασφάλισης της ποιότητας σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της προώθησης της αυτο-αξιολόγησης, της συγκριτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της δικτύωσης.

Περισσότερα

Εταίροι

Η συνεργασία περιλαμβάνει ένα δημόσιο φορέα υπεύθυνο για τον καθορισμό της πολιτικής της ΕΕΚ, 2 εταιρείες συμβούλων, 1 πανεπιστήμιο και 1 εκπαιδευτικό κέντρο. Οι εταίροι επιλέχθηκαν για να φέρουν ειδικές γνώσεις και να αλληλοσυμπληρώνονται, παρέχοντας τις απαραίτητες διαφορετικές απόψεις και την ικανότητα να αναπτύξουν προϊόντα.

Περισσότερα

Η διαδικτυακή πύλη

Το BEQUAL είναι μία θεματική Ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για τις διαδικασίες ποιότητας Οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) καθώς και συγκριτικής αξιολόγησης σε σχέση με αντίστοιχους φορείς.

Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή μας πύλη στη διεύθυνση www.bequal.info

 

llp logo   Mε την υποστήριξη του προγράμματος Δια βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσφατα νέα

4η συνάντηση εταίρων

Η 4η συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Έμπολη της Ιταλίας στις 18 και 19 Απριλίου 2013.

3η συνάντηση εταίρων

Η 3η συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2012.

2η συνάντηση των εταίρων

Η 2η συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στον Πειραιά στις 26 και 27 Απριλίου 2012.

Συγκριτική ανάλυση

Ολοκληρώθηκε η συγκριτική ανάλυση που βασίζεται στην επεξεργασία του προφίλ της κάθε χώρας και την αξιολόγηση των αναντιστοιχιών, των ελλείψεων και των κενών στη διασφάλιση της ποιότητας στις χώρες των εταίρων.

1η συνάντηση εταίρων

Η 1η συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2011.

fb