Какво е BEQUAL?

BEQUAL е европейски портал, посветен на процедурите за осигуряване на качеството в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), както и на бенчмаркинг между сходни организации.

Кой може да го използва?

- Политици, консултанти и други заинтересовани страни, които могат да намерят статистика, статии, проучвания и връзки като основа за вземане на решения. - доставчици на ПОО, които могат да използват инструмента за бенчмаркинг, да проучат чужди добри практики или да представят за публикуване своя добра практика.

Присъединете се към общността!

- Използвайте инструмента за бенчмаркинг – Определете своите силни и слаби страни – Допринесете със своята добра практика – Споделете мнението си в нашия блог

Добре дошли в BEQUAL+

Наименование на проекта: Разширяване на инструмента за бенчмаркинг BEQUAL и на професионалната общност за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение

Номер на проекта: 2011-1-BG1-LEO05-0503

Обща информация

BEQUAL + е проект, финансиран от Програма "Леонардо Да Винчи" - Трансфер на иновации, който трансферира иновативни техники за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (ПОО). Проектът има за основна цел да подпомогне процеса на осигуряване на качеството в институциите за ПОО чрез самооценка, бенчмаркинг и участие в професионални мрежи.

Прочетете повече

Партньори

Сред партньорите има 1 държавен орган в областта на ПОО, 2 консултантски компании, 1 университет и 1 център за обучение. Партньорите са подбрани така, че да допринасят със специфичен опит и да се допълват взаимно, като дават необходимите различни гледни точки и капацитет за разработване на продуктите.

Прочетете повече

Порталът

BEQUAL е европейски портал, посветен на процедурите за осигуряване на качеството в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), както и на бенчмаркинг между сходни организации.

Посетете нашия портал на: www.bequal.info

 

llp logo   С подкрепата на Програмата "Учене през целия живот" на Европейския съюз

Последни новини

четвърти партньорска среща

четвърти партньорска среща бе успешно преведена в Емполи, Италия, на 18-ти и 19-ти април 2013.

Трета партньорска среща

Третата партньорска среща бе успешно преведена в Истанбул, Турция, на 18-ти и 19-ти октомври 2012.

Втора партньорска среща

Втората среща на партньорите по проекта беше проведена на 26 и 27 април 2012 г. в Пирея, Гърция.

Сравнителен анализ

В резултат на първоначалното проучване и анализ беше изготвен сравнителен анализ на системите за ПОО в партньорските страни и на процедурите за осигуряване на качеството в ПОО. Целта на този анализ е да послужи за основа на адаптирането на инструмента за бенчмаркинг в съответствие с особеностите на ПОО в отделните страни.

Първа партньорска среща

Първата среща на партньорите по проекта беше проведена на 10 и 11 ноември 2012 г. в София, България.

fb