Какво е BEQUAL?

BEQUAL е европейски портал, посветен на процедурите за осигуряване на качеството в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), както и на бенчмаркинг между сходни организации.

Кой може да го използва?

- Политици, консултанти и други заинтересовани страни, които могат да намерят статистика, статии, проучвания и връзки като основа за вземане на решения. - доставчици на ПОО, които могат да използват инструмента за бенчмаркинг, да проучат чужди добри практики или да представят за публикуване своя добра практика.

Присъединете се към общността!

- Използвайте инструмента за бенчмаркинг – Определете своите силни и слаби страни – Допринесете със своята добра практика – Споделете мнението си в нашия блог

Новини

18-19
април 2013

четвърти партньорска среща

четвърти партньорска среща бе успешно преведена в Емполи, Италия, на 18-ти и 19-ти април 2013.

Empoli

18-19
октомври 2012

Трета партньорска среща

Третата партньорска среща бе успешно преведена в Истанбул, Турция, на 18-ти и 19-ти октомври 2012.

3rd meeting Istanbul

26-27
април 2012

Втора партньорска среща

Втората среща на партньорите по проекта беше проведена на 26 и 27 април 2012 г. в Пирея, Гърция.

2nd meeting Piraeus

25
април 2012

Сравнителен анализ

В резултат на първоначалното проучване и анализ беше изготвен сравнителен анализ на системите за ПОО в партньорските страни и на процедурите за осигуряване на качеството в ПОО. Целта на този анализ е да послужи за основа на адаптирането на инструмента за бенчмаркинг в съответствие с особеностите на ПОО в отделните страни.

Свали

април 2012

Short Country Study: ITALY

Свали

април 2012

Short Country Study: TURKEY

Свали

април 2012

Short Country Study: BULGARIA

Свали

6
април 2012

Преглед на EQAVET

Свали

10-11
ноември 2011

Първа партньорска срещаg

Първата среща на партньорите по проекта беше проведена на 10 и 11 ноември 2012 г. в София, България.

1st meeting Sofia