Какво е BEQUAL?

BEQUAL е европейски портал, посветен на процедурите за осигуряване на качеството в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), както и на бенчмаркинг между сходни организации.

Кой може да го използва?

- Политици, консултанти и други заинтересовани страни, които могат да намерят статистика, статии, проучвания и връзки като основа за вземане на решения. - доставчици на ПОО, които могат да използват инструмента за бенчмаркинг, да проучат чужди добри практики или да представят за публикуване своя добра практика.

Присъединете се към общността!

- Използвайте инструмента за бенчмаркинг – Определете своите силни и слаби страни – Допринесете със своята добра практика – Споделете мнението си в нашия блог

Партньори

Сред партньорите има 1 държавен орган в областта на ПОО, 2 консултантски компании, 1 университет и 1 център за обучение. Партньорите са подбрани така, че да допринасят със специфичен опит и да се допълват взаимно, като дават необходимите различни гледни точки и капацитет за разработване на продуктите.

NAVET (България)

navet logo

Национална агенция за професионално образование и обучение
Адрес: бул. "Цариградско шосе" 125, бл.5, ет.5, София 1113,България
Тел.: +359 2 971 20 70
Факс: +359 2 973 33 58
email: napoo@navet.government.bg
url: www.navet.government.bg

ИУГ (България)

industry watch group logo

"Индъстри Уоч Груп" ООД
Адрес: ул."Модест Мусоргски" 11, ет.3 ,София1504, България
Тел.: +359 2 944 62 25
Факс: +359 2 944 62 25
email: subscription@iwatchbulgaria.com
url: www.iwatchbulgaria.com

IDEC (Гърция)

Thumb

IDEC S.A.
Адрес: Iroon Polytechniou 96, 185 36 Piraeus, Greece
Тел.: +30 2104286227
Факс: +30 2104286228
email: info@idec.gr
url: www.idec.gr

METGEM (Турция)

metgem logo

Център за развитие на професионалното техническо образование (METGEM) на Университета Бахчесехир
Адрес: Abide-i Hürriyet Tepesi, Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:2, Şişli, İstanbul, Turkey
Тел.: +90 532 45 51 03
Факс: +90 212 381 06 00
email: serkannyesilyurt@gmail.com
url: www.metgem.com

ASEV (Италия)

asev logo

Агенция за развитие Емполезе Валделса
Адрес: Via delle Fiascaie 12,  Empoli 50053, Italy
Тел.: +39/057176650
Факс: +39/0571725041
email: info@asev.it
url: www.asev.it

fb