BEQUAL Nedir?

BEQUAL Mesleki Teknik Eğitim'deki (MTE) eş kurumları karşılaştırmanın yanı sıra kalite süreci için hizmete sunulan bir Avrupa portalıdır.

BEQUAL'u kim kullanabilir?

- Politika yapıcı ve danışmanlar, kararlarına temel olması için istatistikler, makaleler, araştırmalar ve bağlantıları bulabilirler. -İyi örnekleri okuma ya da kendileri bir şeyler ekleme ve portalda desteklenen karşılaştırma aracını Mesleki Teknik Eğitim (VET) sağlayan kurumlar kullanabilir.

Gruba Katıl!

-Karşılaştırma aracını kullan -Güçlü ve zayıf yönlerinizi belirtiniz -İyi örnek uygulamalarınızı ekleyin -Blogda fikirlerinizi paylaşın

Hakkımızda

Leonardo da Vinci Yenilik Transferi BEQUAL+ Projesi mesleki teknik eğitim ve öğretimde kalite güvence sistemi için mesleki eğitim kurumlarında kalite güvencesini arttırmakta öz değerlendirme, kalite kıyaslaması ve ağ oluşturmayı teşvik eden bir yenilik transferi projesidir.

Projenin Amacı

BEQUAL+ projesinin amacı:

 • Mesleki eğitim kurumlarında öz değerlendirme, kalite kıyaslaması ve ağ oluşturmayı teşvik ederek kalite güvencesini geliştirmek,
 • Avrupa Kalite Güvence Referans Çerçevesi uygulamasının (EQAVET) mesleki eğitim kurumlarında teşvik etmek,
 • Çevrim içi kıyaslama aracı ve iyi örnekler veri havuzunu kullanarak mesleki eğitimde uygulamalı pratik kalite güvence sitemine izin vermek,
 • Kalite güvencesi konularında tartışmaya teşvik etmek,
 • Kalite güvencesi ve topluluk uygulamalarını metodunun yaygınlaştırılmasında, tematik portalın uluslararası ortaklıklar ve deneyim transferi metotları ile aktif kullanılmasını sağlamak,
 • Kalite güvencesinde tematik portal ve topluluk uygulamalarını genişletme vasıtasıyla uluslararası ortaklıkları ve deneyim transferlerini arttırmaktır.

Projenin İçeriği

BEQUAL+ project aims to achieve the following objectives:

 • Ortak ülkelerde kalite güvencesi ile ilgili mevcut yaklaşımları incelemek,
 • Bulgaristan, Türkiye ve İtalya' ya benchmarking (kıyaslama) metodunu transfer etmek, bu metodun adaptasyonunu sağlamak ve pilot uygulamasını yapmak,
 • Tematik portalın Bulgarca, Türkçe ve İtalyanca dillerinde çevirisini yapmak,
 • Tematik portalı çeşitli içerik, doküman, link, makale ve videolarla zenginleştirmek,
 • Bölgesel, ulusal ve uluslar arası seviyelerde benchmarking (kıyaslama) metodunu teşvik etmek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Kalite güvencesi pratik uygulamalarında ve ürün geliştirmede ortaklık yapmaktır.

Yenilikçi içerik transferi aşağıdakilerden oluşur:

 • Mesleki Eğitimde Kalite Güvencesi için Elektronik Karşılaştırma aracı;bu sayede mesleki eğitim katılımcılarının kendi performanslarını, kendi ülkelerindeki ya da Avrupa ülkelerindeki benzer kuruluşlar ile karşılaştırmalarına olanak sağlayacak ve katılımcıların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine yardımcı olacaktır. Böylece kurumların gelişimi için ön koşulların sağlanmasına yardımcı olunacaktır.
 • İnternet tabanlı kalite paylaşım ağı ve iyi örnekler merkezi, Mesleki Eğitimde kalite güvencesi ile ilgili Topluluk Uygulaması Pratiği oluşturmaktır.
 • Tematik portal: Mesleki Eğitim içinde yer alan uygulayıcılar, araştırmacılar ve politika belirleyiciler için referans noktası haline getirmektir.

Geliştirilen yenilikçi içerikler temel alınarak, BEQUAL+ Projesi ile Mesleki Eğitimde kalite güvencesinde kıyaslama metodu uyarlanacak ve pilot çalışma yapılacak; topluluk uygulamasına daha fazla ülke dahil edilerek yaygınlaştırılacak. Yeni diller ve yeni içerikler ile tematik portalın geliştirilmesi sağlanacaktır. Mesleki eğitim veren kurumların kalite güvencesi kıyaslama aracının genel prensiplerini oluşturmak için portal kullanılacak, Mesleki eğitim sağlayıcılar tarafından oluşturulacak ve Mesleki Eğitim sistemine ve Avrupa Kalite Güvence Sistemi Çerçevesine göre katılımcı ülkelere uyarlaması sağlanacaktır. Tematik portalın ulusal sürümü, ulusal ilgilerin bilgilerini içerecek şekilde zenginleştirilecektir. Bu sayede faydalı deneyimler toplanacak ve topluluk uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

Projenin Hedef Kitlesi ve Faydalanıcıları:

BEQUAL+ Projesinin hedef kitlesini Mesleki Eğitim sağlayıcıları ve paydaşları, karar vericiler, araştırmacılar ve uygulayıcılar oluşturmaktadır.

Etkileri:

Projenin beklenen etkileri şunları içermektedir:

 • Mesleki Eğitim sağlayıcılarının, kalite yönetimi uygulamaları kapasitelerini geliştirmek ve arttırmaktır.
 • Karar vericilerin kalite güvencesi ile ilgili kritik konuları tanımlama becerilerini arttırmak, politika yaklaşımlarını tanımlamalarını ve kalite güvencesi ile ilgili daha belirgin bir hedef politikası oluşturmalarını sağlamaktır.
 • Ulusal kalite güvencesi sistemi ile kolayca birleştirilebilecek araçları ve uygulamaları sağlamaktır.
 • Projeye katılan ülkelerde MTE in kalitesinin arttırılmasında yeni bir bakış açısı kazandırmaktır.
 • MTE sağlayıcıları ve paydaşları arasında Avrupa Kalite Güvence Sisteminin farkındalığını artırmaktır.
 • MTE'de kalite güvence sistemini geliştirmektir.
 • Ulusal MTE farklı birimleri ve farklı ülkeler arasında ortak bir güven oluşturmak.

Son Haberler

2. Ortaklar toplantısı

Projenin ikinci toplantısı 26-27 Nisan 2012 tarihlerinde Yunanistan'ın Piraeus şehrinde başarılı bir şekilde düzenlendi.

Karşılaştırmalı analiz

Karşılaştırmalı analizler ülke profillerini,kalite güvence sistemlerindeki değerlendirmedeki uyuşmazlıkları, eksiklikleri ve boşlukları ayrıntılı bir şekilde araştırmak için tamamlanmıştır.

1.Proje toplantısı

Projenin ilk toplantısı 10-11 Kasım 2011 tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya şehrinde başarılı bir şekilde düzenlendi.

fb